/

Tech spotlight van vandaag: SD-WAN

In dit artikel gaan we in op de SD-WAN, wat een afkorting is van Software Defined – Wide Area Network. In het Nederlands kan je dat vertalen in software gedefinieerd WAN. Die laatste term zullen we in het vervolg gebruiken. Wat is dat en waarom wordt dat gebruikt? Een belangrijke techniek die wordt toegepast, is tunneling.

Tunneling

Datacommunicatienetwerken zijn digitaal. Dat houdt in dat gegevens in pakketjes worden uitgewisseld. In een pakketje bevinden zich de gegevens en op de verpakking staan de gegevens van de verzender en de ontvanger. Dat betekent dat de gegevens worden voorafgegaan en gevolgd door besturingsgegevens die losstaan van de inhoudelijke gegevens. 

De manier waarop die verpakking plaatsvindt, verschilt per type communicatie verbinding. Bij tunneling worden pakketjes nog een keer extra ingepakt. De manier waarop hangt af van het type verbinding. Als tussen verzender en ontvanger diverse verschillende typen communicatieverbindingen worden gebruikt, wordt op elke punt waar van type wordt gewisseld de extra verpakking verwijderd en een nieuwe extra verpakking weer toegevoegd.

Loskoppeling

Omdat door tunneling gegevens niet meer van begin tot eind via dezelfde typen communicatieverbindingen hoeven te worden uitgewisseld, vindt er een loskoppeling plaats van aan de ene kant hoe de gegevens worden verstuurd en ontvangen en aan de andere kant van welke typen communicatieverbindingen onderweg worden gebruikt.

De verpakking die verzender en ontvanger gebruiken, staat los van de verpakkingsvormen die tussen die twee eindpunten kunnen worden toegepast. Dat geldt voor de inhoudelijke gegevens en die voor het netwerkbeheer. Als ergens een publiek netwerk wordt ingepast, dan heeft het netwerkbeheer daarop geen grip.

Kostenbesparing

Vroeger werden voor een WAN van een bedrijf huurlijnen gebruikt. Daarvoor werd maandelijks een bedrag betaald. Door eigen data centrales werden de pakketjes door het netwerk geleid. Het kan echter goedkoper zijn om voor een bepaalde verbinding geen huurlijn te gebruiken, maar bijvoorbeeld het internet. Dat laatste is mogelijk met gebruik van tunneling. Door de toepassing van die techniek kan op communicatiekosten worden bespaard.

Cloud Computing

Traditionele WANs zijn met name gericht op gegevensuitwisseling binnen een bedrijf met diverse verspreide vestigingen. Met de introductie van cloud computing verandert die situatie. Er kan veel gegevensuitwisseling via het internet met cloud systemen gaan plaatsvinden. Zoals eerder is opgemerkt, heeft men vanuit het oogpunt van netwerkbeheer geen grip op het internet. Maar men kan echter wel met eigen apparatuur monitoren hoe een internetaansluiting functioneert en indien nodig op basis van die informatie veranderingen aanbrengen aan het type aansluiting en/of de manier waarop die verbinding wordt gebruikt.

Previous Story

Met Soda een PDF verkleinen – hoe doe je dat?

Next Story

Gaat VR een rol spelen in online casino’s?